Läs mer

Hur många bor i Sverige?

Sverige är det femte största landet i Europa till ytan (Ryssland, Ukraina, Frankrike och Spanien är större). Däremot…
Läs mer

Det som göms i snö

Serien handlar om Peter Wendel och den underbemannade stab som har som uppgift att lösa olika brott. Robert…