Det som göms i snö

Serien handlar om Peter Wendel och den underbemannade stab som har som uppgift att lösa olika brott. Robert…