När får ett barn bestämma var det ska bo

När får ett barn bestämma var det ska bo?

Barnets åsikt är viktig i en vårdnadsfråga men det finns ingen specifik ålder när ett barn formellt kan bestämma var det ska bo. Men i praktiken tenderar barnens synpunkter att viktas mer när de blir äldre och anses mogna nog att uttrycka sina egna åsikter. Det hela handlar om barnets bästa, och det är bara domstolar och socialtjänsterna som kan avgöra detta.

Distrikten

Varje distrikt kan ha lite olika regler och riktlinjer, så det bästa är att prata med en lokal familjerättsadvokat eller socialtjänst kontor för att få rätt information för din specifika situation.

Nu ska vi ta en snabb titt på några allmänna regler för detta ämne i form av en tabell.

Ålder Vikt av åsikt Åtgärd
Under 7 år Låg Barnets åsikt noteras men har liten effekt på beslut.
7-12 år Mellan Barnets åsikt ges mer vikt men har inte slutgiltig makt.
13-17 år Hög Barnets åsikt betyder mycket och kan styra slutresultatet.
18+ Mycket hög Barnet kan bestämma var det vill bo själv.

Bestämmer åldern allt?

Trots ålder, kommer domstols avgitna beslut alltid att ha barnets bästa intresse i åtanke. Inga två fall är desamma, så även om din ålder kan ge en allmän riktning, kommer det alltid att vara något som kan ändras baserat på individens unika omständigheter.

Inget av detta är ett absolut, så det bästa du kan göra är att prata med en expert för att få mer detaljerad och specifik information.

0 Shares:
You May Also Like