Får barnet vara på förskolan när föräldern är sjuk

Får barnet vara på förskolan när föräldern är sjuk?

Har du någon gång undrat, “Får barnet vara på förskolan när föräldern är sjuk?” Du är inte ensam om att ställa den frågan. Det är en fråga som de flesta föräldrar möter vid något tillfälle.

Svaret är, det beror helt på situationen. Det finns ingen universell regel för alla familjer eller alla situationer. Det bästa rådet är att prata med din förskolepersonal och läkare för att få en bättre förståelse för vad som är bäst för just din familj.

Är barnet sjuk? Är föräldern sjuk? Om du, föräldern, är sjuk
Barnet kan vara på förskolan om det är friskt. Om du eller ditt barn är sjukt, är det säkrast att stanna hemma. Stanna hemma om du är sjuk och kan smitta andra.
Barnet ska stanna hemma om det har feber eller andra symptom. Alla föräldrar har olika gränser för när de känner att barnet behöver stanna hemma. Om du kan, ordna för barnomsorg med någon annan vuxen.
Barnet bör vara symptomfritt i minst 48 timmar innan det återvänder till förskolan. Föräldern ska stanna hemma om den har feber eller andra symptom. Kom ihåg att det inte är ditt fel om du blir sjuk!

Finns det fall då barnet trots sjukdom ska vara hemma?

Visst finns det! Även om du, föräldern, kanske är sjuk och barnet är friskt, kan det finnas tillfällen då det är bäst för barnet att vara hemma. Om du har svårt att ta hand om ditt barn på grund av din sjukdom, om risken för smittspridning till andra barn är hög, eller om du helt enkelt behöver vila, kan det vara bäst att barnet inte går till förskolan.

Så vad är poängen?

Tanken på att behöva hålla ditt barn hemma från förskolan även när det är friskt på grund av att du är sjuk kan kännas orättvist och skapa onödig stress. Men kom ihåg att hälsan alltid kommer först – både din egen och andra familjers hälsa på förskolan. Det kan vara frestande att skicka ditt barn till förskolan, men ibland är det bästa alternativet att stanna hemma.

0 Shares:
You May Also Like