Hur många länder är med i Nato?

NATO

Nato är en försvarsallians som bildades år 1949 och kallades ofta för Atlantpakten. Från början fanns det tolv medlemsstater. Idag är antalet medlemmar trettio, men länderna Finland och Sverige har formellt ansökt om att bli medlemmar. 

Nato blev till en början en militär motvikt till Sovjetunionen och dess satellitstater i Östeuropa. När Sovjetunionen upplöstes kom flera av dessa stater och delrepubliker att söka medlemskap i Nato, exempelvis Polen och de baltiska länderna.

I grunden verkar Nato under mottot: “En för alla – alla för en”. Om ett av medlemsländerna angrips militärt, skall de andra komma till undsättning. Men hur många länder är med i Nato?

Hur många EU-länder är med i Nato?

Idag är tjugoen EU-länder med i Nato. Samtliga grundarländer av EU (ursprungligen Kol- och stålunionen) är också med i Nato. De nordiska länderna har tidigare valt olika vägar i sitt förhållande till Nato. Strax efter andra världskriget diskuterades möjligheten att skapa en nordisk försvarsunion. Norge och Danmark valde dock att ansluta sig till Nato. 

Finland har under efterkrigstiden haft ett geopolitiskt känsligt förhållande till Sovjet och var därför närmast tvingat att bli neutralt. Sverige har i det längsta försökt hålla sig alliansfritt. Samtidigt har man dock haft ett nära samarbete med såväl USA som Nato. Inställningen har ändrats radikalt genom Rysslands angrepp mot Ukraina.

Vilka länder är inte med i Nato? Det är närmast en självklarhet att Schweiz inte är med och aldrig kommer att gå med. Landets neutralitet är grundmurat och respekteras av världssamfundet. Grannlandet Österrike är heller inte med i Nato, men av andra skäl. Irländska republiken är inte heller med, trots att landet är ett av dem som omges av Atlanten. 

Vad är syftet med Nato?

Inte helt oväntat, är en försvarsallians främsta uppgift att försvara medlemsländerna. I praktiken har alliansen haft en starkt avskräckande effekt på en potentiell angripare. Inte något av medlemsländerna har ens varit hotat och än mindre angripet. Det har inte hindrat att några Natomedlemmar genomfört militära operationer på “egen hand” i Vietnam och Falklandsöarna.

Nato har kritiserats för en del kontroversiella militära operationer i följande länder:

  • Bosnien
  • Kosovo
  • Afghanistan
  • Irak
  • Libyen

Insatserna ovan har oftast varit av begränsad karaktär, men har dels skapat interna motsättningar och dels självklart kritiserats av vissa icke Nato-medlemmar. 

Hur många länder är med i Nato i framtiden? Flera länder finns i ett vänteläge och kan förväntas bli medlemmar om några år. Nato och dess företrädare har fått en framträdande roll under våren 2022. Det är ingen djärv gissning att Natos roll för svensk säkerhetspolitik kommer att accentueras allt mer i framtiden. 

0 Shares:
You May Also Like
Miss Voon
Läs mer

Miss Voon

Restaurangen Miss Voon startade upp för första gången år 2011. Idag är Miss Voon en av de bästa…