Hur många av förarna läser eller skriver, i någon utsträckning, sms medan de kör bil?

Nytt ansvar på vägarna

När frågan “Hur många av förarna läser eller skriver, i någon utsträckning, sms medan de kör bil?” kommer upp, är det allvarliga bekymmer bakom. Bilister och trafiksäkerhetsorganisationer är mer oroliga än någonsin över farorna med att skicka texter medan man kör.

År Procent av förare som SMS:ar Antal trafikolyckor kopplade till SMS
2017 26% 341
2018 28% 367
2019 30% 398
2020 33% 426

Samla in data och sätta standarder

Att insamla information om detta problem är den första nyckeln till att lösa det. Trafikforskare och lagstiftare behöver förstå omfattningen av problemet för att kunna sätta in rätt åtgärder mot det. Hur många är det egentligen som tar upp mobilen och börjar skriva eller läsa sms när de kör?

Studier och verkliga konsekvenser

Studier har visat att sms:ande förare är 23 gånger mer benägna att råka ut för olyckor eller nära nog-olyckor än icke-distraktioner. Faktum är att att läsa eller skriva ett sms tar i genomsnitt 4,6 sekunder – om du kör i 90 km/h, det är det samma som att köra ett fotbollsplan helt blint, tänk på det!

En lista över förebyggande åtgärder:

  • Utbildning om riskerna med att skicka SMS medan man kör
  • Förstärkning av lagar och påföljder mot sådant beteende
  • Tekniker som blockerar användning av mobiltelefoner medan bilen är i rörelse
  • Ökning av allmänhetens medvetenhet om farorna

Sammanfattning

Farorna med att läsa eller skriva sms medan man kör kan inte underskattas. Denna typ av distraktion är en allvarlig säkerhetsrisk som leder till alltför många undvikbara olyckor varje år. Genom förståelse, utbildning och förebyggande åtgärder kan vi förhoppningsvis se en minskning av dessa siffror i framtiden.

0 Shares:
You May Also Like